Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Granski sindikat Unitel je član najveće svetske konfederacije slobodnih sindikata, UNI Global www.uniglobalunion.org

UNI Global Union, sa sedištem u Nion-u, Švajcarska, predstavlja više od 20 miliona radnika iz preko 150 različitih zemalja u najbrže rastućim sektorima na svetu – veštine i usluge. Očekuje se da će u narednih deset godina u tim sektorima biti oko 90% novih radnih mesta. UNI Global i negove  podružnice u svim regionima zalažu se da  poslovi budu pristojni i prava radnika zaštićena, uključujući pravo na članstvo u sindikatu i kolektivno pregovaranje. Preko svojih sektorskih globalnih sindikata predstavlja radnike u čišćenju i bezbednosti, trgovini, finansijama, igrama, grafičkim i ambalažnim proizvodima, kosi i lepoti, industriji informacija, komunikacija, tehnologije i usluga (ICTS), medijima, zabavi i umetnosti, pošti i logistici, Privatno zbrinjavanje i socijalno osiguranje, sport, radne agencije kao i profesionalci i menadžeri, žene i mladi. UNI-ova strategija govori o promeni pravila igre na globalnom tržištu rada i obezbeđivanju pravde i jednakosti za radne ljude.

UNI Global sarađuje sa svojim povezanim organizacijama na organizovanju radne snage u globalnom sektoru usluga u vreme neviđenih nesigurnih poslova i evidentiranja nezaposlenosti mladih.

U junu 2018. godine, UNI Global je održao svoj Svetski kongres u Liverpulu koji se sastao pod temom: „Making it Happen“ i okupio skoro 2.000 učesnika iz 523 organizacija iz 113 zemalja. Na tom kongresu je Unitel imao svoje dve predstavnice, Magdalenu Nikolić, koordinatorku za bankarski sektor i Irenu Tomović, koordinatorku za Call centre.

Kongres je predstavljao najveće jedinstveno globalno okupljanje sindikata u 2018. godini i ojačao je odlučnost radnika širom sveta da se posvete  poboljšanju radnih uslova i života radnika u uslužnim i srodnim sektorima.

UNI Global ima potpisane sporazume sa preko 50 globalnih multinacionalnih kompanijama sa ciljem da se  postave fer standardi i uslove za više od 10 miliona radnika širom sveta.

Naši predstavnici redovno učestvuju na sastancima, seminarima i radionicima u inostranstvu i povezujemo se sa kolegama iz regiona i cele Evrope. Razmenjujemo iskustva i ideje, povezujemo se i medjusobno ohrabrujemo jer se u velikom broju slučajeva suočavamo sa istim ili sličnim izazovima na radnom mestu i u odnosima sa poslodavcima.

unitelrs