Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Centraldent

Sindikat UNITEL uspostavio je saradnju sa stomatološkom ordinacijom Centraldent iz Beograda. Saradnja se ogleda u ponudi usluga prema svetskim standardima iz svih oblasti
stomatologije,uključujući savremenu dijagnostiku i terapiju oboljenja usta i zuba kao i estetsku stomatologiju.

Pružanje stomatoloških usluga članovima Sindikata i članovima njihovih porodica omogućeno je po nižim cenama i uz mogucnostodloženog plaćanja do 12 meseci preko administrativne zabrane.

Telefon: 011 243 1493; 064 241 7748

unitelrs