Sport Vision

Granski Sindikat Unitel je uspostavio poslovnu saradnju sa kompanijom Sport Vision vezano za kupovinu sportske opreme putem administrativne zabrane uz popust !

Sindikat Uni Tel u Yettelu potpisao je Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa kompanijom Sport Vision  na osnovu koga naši članovi zaposleni u Yettelu mogu putem administrativne zabrane kupovati robu sa popustom u na više rata. Vise informacijao o realizaciji kupovine, dokumentu administrativne zabrane i spisak prodavnica gde možete realizovati kupovinu imate u prilogu.

 

Granski Sindikat UNITEL