Hotel Terme 36.6 sa 4* u Priboju

Unitel Sindikat je potpisao Ugovor o saradnji u sa Hotel Terme 36.6 sa 4* u Priboju

Hotel Terme 36.6 sa 4**** je smešten u Starom Priboju, nalazi se u blizini svih znamenitosti grada, a Pribojska banja je samo na 5km udaljenosti. Hotel u banji ima svoj Spa centar sa spa bazenom i termalnom vodom. Hotel, u modernom i luksuznom enterijeru, objedinjuje brojne sadržaje i mogućnosti koje prirodno okruženje nudi za aktivan porodični odmor, spa i wellness, lečenje banjskom lekovitom vodom i mnogo drugih aktivnosti.

Sama Pribojska banja je smeštena na nadmorskoj visini od 570 metara, te se zbog svog položaja i klime karakteriše kao vazdušno i klimatsko lečilište, a u kojoj su pronađeni značajni izvori termomineralne lekovite vode, čiji se potencijal uspešno iskorišćava.

Za članove našeg Sindikata će biti obezbeđen popust od 10% na redovnu ponudu smeštajnih kapaciteta obavljenih na sajtu, dok se za specijalne pakete obezbeđuje popust od 7%.

Takođe, biće obezbeđena avansna uplata od 20% po predračunu dok se preostali iznos plaća na 6 mesečnih rata putem administrativne uplate. Izuzetak su meseci jun, jul i avgust, kada je potrebna avansna uplata od 40%.

Posebna pogodnost je i za korisnike vaučera Republike Srbije, gde nakon umanjenja iznosa vaučera, članovi našeg sindikata takođe imaju obećani popust.

Više na sajtu u nastavku: https://terme36-6.com/rs

 

Granski Sindikat UNITEL