Конфедерација Слободних Синдиката, чији је Синдикат Уни Тел члан,  потписала је уговор о сарадњи са Техноманијом.

Поштоване колеге,

Конфедерација Слободних Синдиката, чији је Синдикат Уни Тел члан,  потписала је уговор о сарадњи са Техноманијом.

Све информације о погодоностима куповине, у свим малопродајним објектима на територији целе Србије, за чланове Конфедерације, налазе се у тексту испод.

Чланство у Конфедерацији  потврђујете овереном потврдом, која се  налази у прилогу овог мејла.

Потврда се попуњава и оверава у вашем синдикату, чији сте члан, затим је ваш синдикат доставља Конфедерацији на увид и печатирање, враћа је назад на e-mail синдикатa, који  је прослеђује члану, након чега члан штампа потврду и може да изврши куповину.

  • Куповина без овере папира о примањима на износе до 90.000 динара;
  • Могућност плаћања на 12 рата без камате;
  • Цео процес иде преко Addiko банке;
  • Обавеза сваког члана синдиката је да при куповини мора да донесе потврду о чланству ( у прилогу излгед потврде), потребан је један примерак потврде и важи за једну куповину;
  • Једна куповина нема ограничење у броју артикала;
  • Ако чланови синдиката желе да купују за веће суме од 90.000, могу да ту разлику доплате са више различитих начина плаћања (готовина, картица, чекови)
  • На ове куповине важе малопродајне цене;
  • Ако чланови синдиката плаћају готовински добијају 15% попуста на малопродајну цена
  • Чланови синдиката не морају да пребацују своја примања у Addiko банку, на кућну адресу ће добијати уплатницу сваког месеца са сумом коју треба да уплате
  • Код овог типа продаје не постоји као код неких банака предаја кредитне картице накод отплате свих рата, чим се отплати последња рата тај наменски рачун се гаси.

Уколико имате додатних питања, можете нам се обратити на доле наведене телефоне и e-mail.

Секретаријат КСС

POTVRDA ČLANSTVA u KSS_za kupovinu u TEHNOMANIJI_БЛАНКО >>>

Granski Sindikat UNITEL