LOOK AND LEARN ENGLISH

LOOK AND LEARN ENGLISH

ima za cilj da opravda naziv, tj. da se zaista nauči gledajući.

‘Slika govori hiljadu reči’ je poznati princip koji treba što više koristiti u učenju.

U Svetu reči se uči bez definicija, slikovito i praktično.

Za članove vašeg sindikata 10% popusta na kurseve engleskog jezika i plaćanje na 9 mesečnih rata.

064/00 66 789

Mirjana Milenić

Detaljnije na sajtu www.svetreci.rs

 

 

Granski Sindikat UNITEL