Sport Time Balkans – parking u TC Roda

Poštovane kolege članovi sindikata,

Dobili smo zvaničnu ponudu firme Sport Time Balkans koja je vlasnik parking prostora ispred TC Roda.

Potrebna nam je mala anketa zainteresovanih kolega, kako bi se eventualnom Zakupodavcu parking mesta zvanično, kao sindikat, obratili sa zahtevom za rezervaciju određenog broja mesta.

Ono sto možemo da vam prenesemo je da je cena mesečnog Zakupa parking mesta 30 eura +pdv i da se ponuda odnosi na zakup parking mesta na 6 meseci (ne može manje, a plaćanje je mesečno).

Naša ideja je da sindikat potpiše Ugovor o zakupu određenog broja mesta na 6 meseci (broj mesta zavisi od17 zainteresovanih članova), da plati kroz profakturu 7. og u mesecu a da članovi vrate novac sindikatu putem administrativne zabrane na platu (godina već radimo tako).

Niže navedena pitanja pokušaćemo da rešimo pregovorima u okviru Ugovora koji će potpisati sindikat sa Zakupodavcem. Uslovi Ugovora će da zavise od broja parking mesta koje želimo da rezevišemo.

 • Da li se sa zakupom dobija dedikovano mesto za parking ili je u pitanju celokupan prostor?
 • Ukoliko nema mesta usled redovnih kupaca centra da li se dobija nadoknada od centra?
 • Da li će Zakupodavac centra da obezbedjuje rezervisana parking mesta u smislu da se istim mestima zabrani pristup redovnim posetiocma?
 • Da li se tom karticom može koristiti parking mesto van radnog vremena?
 • Da li se kartica izdaje na ime ili registraciju automobila?
 • Da li se kartica može koristiti za drugi automobil (ako kolege imaju dva automobila da li treba da prijave registraciju oba vozila)?
 • Da li povoljnu cenu parkinga mogu da iskoriste zaposleni koji nisu članovi sindikata?
 • Da li će plaćati istu cenu kolege koji nisu članovi sindikata ?
 • Kako će se vršiti plaćanje parking mesta?
 • Da li se može povećavati/smanjivati broj parking mesta?
 • Da li rezervisati parking i na vise meseci jer ce isti sigurno poskupeti kada se vrate na posao i zaposleni iz drugih firmi u okviru poslovnog centra ACB ?  
 • Šta u slucaju vise sile i ako Krizni stab proglasi novi krug epidemije u npr. Septembru 2021 ?
 • Itd…

Dakle, ukoliko ste zainteresovani za parking mesto ispred TC roda i to na 6 meseci pišite na mejl kolegi uros.matic@cetin.rs ili mu se javite na telefon 063 230 944.

Vaš sindikat,

Granski Sindikat UNITEL