Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Isplata regresa za godišnji odmor 2019

U skladu sa važećim Kolektivnim ugovorom, Telenor doo i Telenor Common Operations će  u skladu sa Kolektivnim ugovorom isplatiti regres za godišnji odmor u protivvrednosti  1.000 EUR bruto.

U Telenor banci će regres  iznositi 104.106 RSD bruto, jer se u skladu sa Kolektivnim ugovorom koji je na snazi do kraja ove godine, i dalje uskladjuje godišnje i predstavlja iznos prosečne ugovorene zarade u banci (bez menadžerskih zarada i zarada Senior i Senior Advanced Expert pozicija).

Regres će biti isplaćen sa junskom zaradom.

unitelrs