Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Sindikalno udruživanje je preduslov za dostojanstven rad

Unitel je granski sindikat zaposlenih u oblasti ICT industrije i digitalnih finansijskih usluga osnovan u Beogradu 2017. godine.

Osnovali smo ga mi, sindikalni aktivisti sa dugogodišnjim iskustvom u gradjenju snažne organizacije Udruženog sindikata Telenora,  kao odgovor na dinamične promene u poslovanju u celoj ICT industriji.

U svom radu smo nezavisni i naše aktivnosti se finansiraju od članarina.

Naši ciljevi su :

 • Da razvijemo programe promocije i podrške  i ohrabrimo zaposlene u ostalim ICT i srodnim  kompanijama  da se sindikalno organizuju i kolektivno deluju sa ciljem da sa poslodavcem zaključe Kolektivni ugovor
 • Da kroz kolektivno pregovaranje budemo partner koji je uključen u donošenje odluka prilikom kreiranja uslova rada zaposlenih, sprovodjenje i praćenje prakse u oblasti rada i radnih odnosa
 • Da svojim članovima pružimo podršku kada im je potreban pravna pomoć iz oblasti radnog prava, savetujemo ih kada imaju pitanje ili dilemu u vezi sa svojim položajem, zaštitimo kada su izloženi uznemiravanju na radnom mestu
 • Da članovima  sindikata njihovim porodicama pružimo potrebnu finansijsku pomoć pristupom sredstvima Fonda solidarnosti koji se finansira isključivo od naših članarina

 

Sindikalno udruživanje je zakonom garantovano pravo. Zaposleni su slobodni da kod poslodavca formiraju sindikate koji da bi postali reprezentativni, moraju da okupljaju najmanje 15% + 1 zaposleni. Samo reprezentativni sindikat ima pravnu mogućnost da pokrene proces kolektivnog pregovaranja, Medjutim, snaga sindikata leži u masovnosti članstva. Od velikog je značaja da reprezentativni sindikat okuplja što je moguće veći procenat zaposlenih jer time raste pregovaračka snaga, zahtevi dobijaju na relevantnosti a dobijeni benefiti se na pravedan način odnose na sve.

Unitel sindikat ima dugogodišnje iskustvo u formiranju reprezentativnih sindikata, kolektivnom pregovaranju i zastupanju zaposlenih u situacijama kada im je potrebna podrška.

Pridružite nam se da zajedničkim snagama postignemo pravedne i dostojanstvene uslove za rad !

Zašto nam je važan Kolektivni ugovor?

Zakon o radu donosi, uređuje i garantuje osnovna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca. Kolektivni ugovor unapređuje ta prava, uslove rada i omogućava dodatne povlastice za zaposlene.

Unapređenje prava, uslova rada i povastica jedino je moguće putem procesa kolektivnog pregovaranja.

Primeri unapređenja povlastica kroz Kolektivni su:

 • Osiguranje na radu i van rada
 • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i lekarski sistematski pregledi
 • Dodatno penziono osiguranje
 • Plaćena rekreacija
 • Regres u visini prosečne plate u kompaniji
 • Topli obroj u visini 20% prosečne zarade u Republici
 • Otpremnina viša od propisane Zakonom o radu slučaju tehnološkog viška
 • Veći broj dana godišnjeg odmora
 • Unapredjeni uslovi bezbednosti I zdravlja na radu
 • Izbalansirano radon vreme kroz mogućnost rada od kuće i skraćenog radnog vremena
 • Finansijska podrška porodici zapolenog u slučaju njegove smrti
 • Jubilarne nagrade, novogodišnji poklon za decu zaposlenih

 

Zašto je potrebno brojnije članstvo u Sindikatu?

Učlanjenjem u Sindikat svaki zaposleni doprinosi mogućnosti pokretanja kolektivnog pregovaranja sa poslodavcem  i potpisivanja Kolektivnog ugovora a samim tim direktno poboljšava kvalitet uslova svog rada i života.

Svaki član Sindikata je čuvar benefita Kolektivnog ugovora!

Zašto je važna reprezentativnost Sindikata?

Samo reprezentativni Sindikat može da pokrene proces kolektivnog pregovaranja i potpiše Kolektivni ugovor.

Gubljenjem reprezentativnosti, Sindikat gubi poziciju garanta najvažnijeg dokumenta za zaposlene – Kolektivnog ugovora, koji od tog trenutka prestaje da važi za zaposlene.

Jedan od najvažnijih standarda u odnosima zaposlenih I poslodavaca koji se odnosi na uslove rada jeste upravo pravo zaposlenih na udruživanje i kolektivno pregovaranje.

Odbor predstavnika

Dejan Roganović

Generalni sekretar

Magdalena Nikolić

Koordinatorka za bankarski sektor

Irena Tomović

Koordinatorka za Call centre

Vladan Cekić

Koordinator za sektor tehnike

Vladimir Vučelić

Koordinator za IT

unitelrs