Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Unitel granski sindikat

Zajedno za dostojanstven rad

Postani član
Informiši se o prednostima
Postani član sindikata

Postani član sindikata

Iskoristi sve pogodnosti članstva u UNITEL sindikatu, koji je deo međunarodne konfederacije sindikata UNI Global. Članstvom u našem sindikatu bićete pravovremeno informisani, pravno zaštićeni, pozvani da se uključite u aktivnosti i procese i povezani sa koleginicama i kolegama koji rade u vašoj industriji i suočavaju se sa sličnim izazovima na radnom mestu.

Postani član

Prednosti

Pridruži se UNITEL sindikatu i iskoristi sve prednosti, poslovna partnerstva i aktivnosti samo za članove.

Pravna pomoć


Dobijate besplatne pravne savete i stalnu pomoć koju vam nudi advokatska kancelarija specijalizovana za oblast radnog prava.

 

 

Savetovanje


Imate pitanje ili dilemu u vezi sa radnim odnosom? Naš tim stručnjaka će vam pružiti odgovor i podršku u najkraćem roku. Ovo je izuzetno korisno u situacijama kada poslodavci zahtevaju izmenu određenih uslova.

Zaštita na radnom mestu


Imate pravo na predstavnika koji će vas podržati i savetovati u situacijama kada smatrate da su vaša prava ugrožena uključujući mobing i uznemiravanje na radnom mestu.

Obuka


Možete učestvovati u raznim programima ličnog i profesinalnog razvoja u zemlji i inostranstvu. Aktivni smo na seminarima, radionicama i stalno razmenjujemo iskustva sa drugim sindikalnim organizacijama.

Posebna pomoć


Imaćete podršku UNITEL sindikata u raznim životnim situacijama, uključujući i finansijsku pomoć vama i vašoj porodici iz Fonda solidarnosti za koji izdvajamo značajan deo budžeta koji se finansira iz članarine.

Specijalne aktivnosti


Imate priliku da učestvujete u različitim društvenim, građanskim, kulturnim ili sportskim aktivnostima. Veliki deo aktivnosti UNITEL-a predstavljen je različitim akcijama koje pokreću ili podržavaju članovi organizacije.

Podržite nas lokalno

Da li ste uključeni u lokalnu ICT zajednicu? UNITEL je aktivno uključen u lokalni ICT ekosistem, u kreiranje politika za promociju sporazuma o digitalnoj transformaciji sa poslodavcima. Ako ste zainteresovani i proaktivni možete da predstavljate UNITEL  u raznim lokalnim, nacionalnim i međunarodnim inicijativnim grupama..

Pošalji inicijativu

Novosti

Granskog sindikata UNITEL.

Granski sindikat UNITEL

Zajedno možemo izgraditi najbolje uslove za zaposlene kroz kolektivno pegovaranje

UNITEL osigurava zastupljenost, unapređenje i štiti prava i interese zaposlenih u odnosima sa poslodavcima. UNITEL je aktivno doprineo poboljšanju radnih uslova za sve zaposlene predstavljene kolektivnim pregovaranjem, socijalnim dijalogom i konsultacijama sa članovima organizacije.

Kontakt

Telefon


+381 63 670 784

Socialne mreže


unitelrs