Kolektivni Ugovor 2023 – 2026

Drage koleginice i kolege,

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da je u petak, 3. februara,  potpisan novi Kolektivni Ugovor u Mobi banci, koji će važiti od 1. aprila 2023. godine, do kraja marta 2026. ​​​​​​​

Novi Kolektivni ugovor još jednom potvrđuje postojanje stabilnog socijalnog dijaloga unutar kompanije sa ciljem konstantnog unapređivanja Mobi Banke kao poželjnog poslodavca koji neguje talente i razvija uspešne i zadovoljne profesionalce. ​​​​​​​Potpisivanju su prisustvovali predstavnici kompanije, Aleksandar Bogdanović i Tamara Gačić te predstavnice Mobi Banke u Uni Tel sindikatu, Magdalena Nikolić i Irena Tomović, kao i Dejan Roganović, predsednik Uni Tel sindikata u kompaniji  Yettel.

Kolektivni Ugovor 2023 – 2026.

Novi Kolektivni Ugovor garantuje benefite za zaposlene u periodu od naredne tri godine. Tokom pregovora, izvršeno je poređenje svih aspekata Ugovora sa tržišnim uslovima, kako bi bilo kreirano najbolje kolektivno rešenje za naše zaposlene. Neki od tih benefita zagarantovani su Zakonom o radu, ali značajno viši u poređenju sa tržišnim prosekom, kao na primer regres i naknada za topli obrok, čiji iznosi su i do 50 odsto viši od prosečnog, ili minimalnih 25 dana godišnjeg odmora, umesto 20 dana propisanih Zakonom. Druge pogodnosti nisu propisane zakonom i osmišljene su specijalno za zaposlene Mobi Banke, kao na primer dodatno zdravstveno osiguranje s mogućnošću uključenja članova porodice po povlašćenim uslovimaAmbulanta za zaposlene, topli obrok u iznosu od 176 eur bruto mesečno, rekreacija, novogodišnji pokloni za decu zaposlenih, poklon za rođenje deteta u iznosu od 40,000 RSD i slično. Takođe, jaka socijalna komponenta pruža finansijsku podršku i druge mere zaštite u slučaju ozbiljnih zdravstvenih problema, gubitka posla i drugih teških životnih situacija.Osnovna svrha Ugovora je da omogući zaposlenima i poslodavcima da regulišu radne odnose zajedničkim dogovorom. Sa pravnog aspekta, Kolektivni ugovor podrazumeva ugovor koji predstavlja rezultat socijalnog dijaloga između socijalnih partnera i obično sadrži razvijenu regulativu koja se odnosi na najvažnije institucije radnog odnosa, uključujući beneficije, kao i prava i obaveze zaposlenih.

Granski Sindikat UNITEL