Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Pokrenut proces pregovaranja u Mobi banci

„Drage koleginice i kolege,

Obaveštavamo vas da je reprezentativni Sindikat Uni Tel Mobi Banka podneo zahtev za kolektivno pregovaranje o Kolektivnom ugovoru u Mobi Banci za period 2023- 2026.

Podsećamo, osnovni zadatak Sindikata je da kroz kolektivno pregovaranje bude predstavnik zaposlenih koji u dijalogu sa poslodavcem utiče na donošenje odluka prilikom kreiranja uslova rada zaposlenih, sprovodjenje i praćenje prakse u oblasti rada i radnih odnosa.

Sindikalno udruživanje je zakonom garantovano pravo. Samo reprezentativni sindikat ima pravnu mogućnost da pokrene proces kolektivnog pregovaranja, Medjutim, snaga sindikata leži u masovnosti članstva. Od velikog je značaja da reprezentativni sindikat okuplja što je moguće veći procenat zaposlenih jer time raste pregovaračka snaga, zahtevi dobijaju na relevantnosti a dobijeni benefiti se na pravedan način odnose na sve.

Pridružite nam se da zajedničkim snagama postignemo pravedne i dostojanstvene uslove za rad, pozovite svoje kolege da nas svojim članstvom podrže u ostvarenju zajedničkih ciljeva.“

Vaš Sindikat

Granski Sindikat UNITEL