Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Poštovane kolege članovi sindikata

Verovatno vam je poznato da će firma Cetin d.o.o početi sa radom 01.07.2020.

Cetin d.o.o vlasnistvo je PPF grupe i nastaće izdvajanjem dela zaposlenih i njihovih poslova iz Telenor d.o.o. (preko 40 kolega preći će u novoformiranu kompaniju)

Cetinu d.o.o  od 01.07.2020 će se pripojiti  i kompletan Telenor Common Operation (Tehnika).

Želimo da vas obavestimo, da sva prava iz radnog odnosa zaposlenih u Telenoru, a u skladu sa Zakonom o radu, preneće se u novu kompaniju Cetin d.o.o.

To se odnosi i na Kolektivni  ugovor koji je Udruženi Sindikat Telenora potpisao sa poslodavcem Telenor d.o.o prošle godine (prava iz KU, a u Cetinu d.o.o važiće do 01.07.2021.).

S obzirom da Statut Udruženog  sindikatu  “ne pokriva”  mogucnost registraciju istog u novom pravnom licu Cetin d.o.o , pred sindikatom je izazov da po registraciji nove kompanije i novog poslodavca  Cetin d.o.o (01.07.20.) registruje potpuno novi reprezentativan Sindikat Uni Tel Cetin (rok je do 01.10.2020.)

U pravcu nepoznatog scenarija, a prilikom prodaje Telenora  PPF Grupi 2018.godine, mi smo 2017. godine osnovali i registrovali pri  Ministrastvu  za rad i zaposljavanje, Uni Tel granski Sindikat.

Uni-Tel  je granski Sindikat u oblasti  informacionih tehnologija, elektronskih komunikacija, industrije finansijskih servisa, mobilnog i internet bankarstva i industrije telko i digitalnih servisa.

Registracija važi na nivo cele Republike Srbije.

Postojanje tog sindikata pomoći će nam da u prelaznom periodu od 3 meseca (01.07-01.10. 2020) nastavimo sa kontunuitetom rada Sindikata , kontunuitetom članstva i članarine u sindikatu.

U toku ove nedelje zaposleni koje prelaze u novu kompaniju iz Telenora d.o.o i TnCO, dobili su predlog Ugovora o radu.

Članstvo nas kontaktira vezano za dileme oko dana godišnjeg odmora koje se prenose ili ne prenose u novoj kompaniju. Pitaju za minuli rad i kontinuitet radnog staža iz Telenora d.o.o u Cetin d.o.o. Ako i vi imate iste nedoumica ili nejasnoće, možete nas kontaktirati  putem mejla sindikat.telenor@telenor.rs ili direktno na telefon (Vladimir Milenković, Vladan Cekic, Nebojša Popović I Dejan Roganović).

Takodje, činjenica je da nam je reprezentativnost sindikata kod poslodavca, ključni faktor očuvanja benefita Kolektivnog ugovora koji će važiti u Cetinu d.o.o ali  samo do 01.07.2021.

Po isteku ovog roka mi moramo ući u pregovarore sa mogućnošću potpisivanja potpuno novog  Kolektivnog ugovora.

Činjenica je i da je veći deo zaposlenih van sindikalnog članstva.

Oni još uvek ne vide razlog svog učlanjenja u Sindikat i po pravilu ne prepoznаju njegov  znаčаj u kompaniji.

Kаdа se budu suočili sa nekom od nepravdi nа poslu biće kasno, jer su zаnemаrili činjenicu dа uz konkurenciju u novoj tržišnoj аreni, uz nove i komplikovanije poslovne procese I zаhteve doživotnog profeisonalnog usavršavanja, jako je BITNO i sindikаlno delovаnje, uz obаveznu jаvnu promociju rаdnih, socijаlnih i sindikаlnih prаvа rаdnikа.

Podsećamo ih i mi ali podsetite ih  vi:  “Samo ako imamo jak Sindikat imaćemo dobar Kolektivni ugovor”.

Radujemo se formiranju nove kompanije, radujemo se dobrim uslovima za rad i napretku naših kolega. Nadamo se da ćemo zajedničkim radom opravdati poverenje novog/starog poslodavca.

I UČLANITE SE U SINDIKAT

unitelrs