Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

U Beogradu održana regionalna konferencija sindikata ICT sektora

Naš sindikat Unitel je od 10. do 11. oktobra 2019.godine u Beogradu bio učesnik i domaćin druge regionalne konferencije sindikata aktivnih u ICT sektoru. Konferencija je održana pod pokroviteljstvom UNI Globala, najveće svetske konfederacije slobodnih sindikata čiji je Unitel član i podržana od strane Fondacije Friedrich Ebert, koja u fokusu svog delovanja ima radne odnose i socijalni dijalog.

Osim naših predstavnika, na konferenciji su učestvovale brojne kolege iz sindikata Mađarske, Bugarske i Rumunije a predavači i moderatori  bile su kolege iz sedišta UNI Globala u Švajcarskoj i iz granskog sindikata SITT u Rumuniji. Zaključak nakon drugog dana konferencije je da su teme kojima se bavimo zajedničke, od rasta trenda agencijskog zapošljavanja i outsourcinga, strategije povećanja članstva, posebno među mladima do izazova položaja zaposlenih u uslovima čestih vlasničkih transformacija.

U uslovima globalizacije poslovanja, dobra međunarodna, posebno reginalna povezanost i razmena iskustva sa drugim sindikatima jedan je od prioriteta u budućem radu Unitela.

unitelrs