Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd, Srbija

Outsourcing

Zakon o agencijskom zapošljavanju

Od 1.marta 2020. počela primena Zakona o agencijskom zapošljavanju.

Ovim Zakonom se uredjuju prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje radi ustupanja na privremeni rad  poslodavcu korisniku. Najvažniji elementi ovog zakona su davanje jednakog tretmana ustupljenih zaposlenih u smislu ostvarivanja prava iz radnog odnosa, uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, način i uslovi pod kojima zaposleni mogu biti ustupljeni na rad, odnos izmedju agencije i poslodavca korisnika i njihove obaveze prema ustupljenim zaposlenima.

Važna odredba ovog Zakona je i to da ukupan broj ustupljenih zasposlenih u radnom odnosu na odredjeno vreme kod poslodavca korisnika ne može biti veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih. Procenjuje se da oko 2% zaposlenih u Republici Srbiji ostvaruje zaradu na osnovu ugovora sa agencijama.  Ovaj procenat približno je jednak prosečnom procentu zaposlenih preko agencija u državama članicama Evropske Unije, pri čemu se glavna razlika ogleda u tome da je u našoj zemlji stepen zloupotrebe ovakvog vida zapošljavanja, u smislu davanja manjih prava angažovanim licima od prava zaposlenih, bio veći nego u pomenutim državama u kojima je ta oblast zakonom regulisana.

Uvodjenjem Zakona o agencijskom zapošljavanju izvršiće se usaglašavanje našeg radnog zakonodavstva  sa međunarodnim standardima Međunarodne organizacije rada i EU.  Cilj ovog zakona je i suzbijanje sive ekonomije, odnosno smanjenje rada “na crno”, kao i uspostavljanje reda i sprečavanje nelojalne konkurencije u oblasti rada agencija,  propisivanjem uslova za njihov rad.  Očekuje se da će primena ovog Zakona pozitivno uticati na tržište rada, pre svega na taj način što bi ona trebalo da doprinesu poboljšanju materijalne i socijalne sigurnosti ustupljenih zaposlenih i povećanju broja ugovora o radu, a dugoročno i neposrednom zapošljavanju ustupljenog zaposlenog kod poslodavca korisnika.

Telenor je kao odgovorna kompanija započela proces direktnog zapošljavanja radnika ustupljenih preko agencija i time uskladjuje svoje poslovaje  sa odredbama novog Zakona koje ograničavaju broj ustupljenih u odnosu na ukupan broj zaposlenih radnika.

To su kolege koje dobro znamo i ovo je prilika da ih uključimo u Sindikat, povećamo članstvo i sačuvamo reprezentativnost Sindikata kao čuvara Kolektivnog ugovora i benefita za zaposlene!

unitelrs