POČETNA2023-08-03T23:18:59+02:00

AKO IMAMO …

SINDIKAT UNITEL

Sindikat u Yettelu

Poštovane kolege,

Želimo vam u ime sindikata i svih članova sindikata dobrodošlicu

Početkom 2020 u Telenoru je radilo oko 600 kolega. Danas, juli 2023 u Yettelu radi vise od 1600 zaposlenih. U skladu sa novim tržišnim uslovima i povećanim obimom posla Yettel. je tokom prethodnih godina, zaposlio novih 1000 mladih  i kreativnih ljudi. Dobri kompaniski rezultati govore da je Vaš doprinos u tome i te kako vidljiv. Mi verujemo da su „zaposleni“ t.j radnici bitan resurs jake kompanije. Dugogodišnje iskustvo rada u kompaniji, naučilo nas je, da je zadovoljan radnik i dobar radnik. Uloga sindikata, kada je zadovoljstvo radnika u pitanje i benefiti koji su na raspolaganju svim zaposlenima u kompaniji, neizbežna je.

Sindikat Uni Tel osnovan je davne 2006. Formiran u Mobtelu, a aktivan i danas. Naši članovi kažu da je osnovna uloga sindikata da bude reprezentativan, da pregovora sa poslodavcem i konačno  potpiše Kolektivni ugovor. Čak pet puta od 2008 sindikat je potpisivao tu vrstu važnog kompanijskog dokumenta. Kolektivni ugovor daje veća prava zaposlenima nego što to propisuje Zakon o radu. Spisak benefita Kolektivnog ugovora prilično je dugačak. Upoznajte se sa vrstom i obimom benefita KU putem sindikalnog sajta:  https://unitel.rs/yettel/sindikat-unitel-2/kolektivni-ugovor/ako-imamo-sindikat/.

Inače, Sindikati  u Yettelu, Cetinu i Mobi banci, svi Uni Tel, retke su sindikalne organizacije koji postoje u stranoj kompaniji u Srbiji. Raspitajte se, možda čak i jedini?

Putem ovog članka želimo da vas upoznamo i sa činjenicom da svaki zaposleni u Yettelu ima zakonsku mogućnost da bude član sindikata. Svojim članstvom u kompanijskom  sindikatu, vi će te iskoristićete i svoje  pravo iz statuta da imate svog predstavnika u Odboru sindikata, koji bi bio vaš „glas“ u razgovoru sa poslodavcem.       Ovo se pre svega odnosi na one sektore u kompaniji, koji su novi, a nisu se jos uhodali. Možemo vam pomoći, ako nam objasnite da znamo o čemu se radi! Dodatno pored benefita Kolektivnog ugovora, kao naš član možete koristiti sve prednosti partnerstva koje je sindikat potpisao i koji važe samo za člana sindikata (kupovina na rate putem adm.zabrane uz popust).

Ponosni smo i što smo u okviru sindikata formirali  Fond solidarnosti. Samo za svoje članove sindikat pruža bespovratnu solidarnu novčanu pomoć, kada se za to ukaže potreba – ako vas i to zanima upoznajte se detaljnije na sajta: https://unitel.rs/yettel/sindikat-unitel-2/fond-solidarnosti/.

Drage kolege, pokušali smo da vam da vas upoznamo sa postojanjem i značajem sindikata. Više od toga, o novostima, o istorijatu, o ranijim pregovorima vezano za Kolektivne ugovore, o humanitarnim akcijama  kao i ostalim benefitima članstva u sindikatu možete pročitati na sajtu  https://unitel.rs/yettel

U prilogu mejla nalazi se i pristupnica za sindikat. Ako želite da budete naš član, popunite pristupnicu, skenirajte i pošaljite nam je na mejl :  sindikat@yettel.rs;

Ako želite direktno da nas kontaktirate, osobe za kontakt su : Dejan Roganović 063 230 781, Vladimir Vučelić 063 230 439 i Miroslav Marinkovic 063 530 289

Srdačno,

Sindikat Uni Tel u kompaniji Yettel.

Masovnost, profesionalnost i finansijska sigurnost

ZAŠTO DA BUDEM ČLAN SINDIKATA ?

Snažan sindikat podrazumeva, masovnost, profesionalnost i finansijsku sigurnost. Zemlje, kao na primer naša, u trаnzicionom procesu koji je izuzetno složen, teško i dugotrаjno formirаju profesionаlаn, mаsovаn
i finаnsijski stаbilаn sindikаt.

Korporativna etika

Korporativna etika podrazumeva više od toga da se izbegne povreda zakona. Ona podrazumeva način na koji se ponašamo jedni prema drugima, kako se ponašamo prema spoljnom svetu. U našoj kompaniji žele da svi budu uključeni i doprinesu stvaranju zdrave i korporativne kulture koja se temelji na zadovoljstvu i bezbednosti.

Politika

Politika je takva da podrazumeva poštovanje svih važećih zakona, pravila i propisa koje je donela Vlada.

Sindikat podržava

Sindikat podržava međunarodno proklamovana ljudska prava uključujući Deklaraciju Ujedinjenih nacija i konvencije o ljudskim pravima. Svi zaposleni u SINDIKATU UNITEL U KOMPANIJI YETTEL. dužni su da poštuju  ljudsko dostojanstvo, privatnost kao i prava svakog pojedinca sa kojim dolaze u kontakt u toku rada i ni na koji način ne smeju prouzrokovati ili doprineti kršenju ili sprečavanju ostvarivanja ljudskih prava.

NOVOSTI

USVOJEN PREDLOG ZAKONA-IZABRANI LEKAR MOŽE DA ODOBRI DO 30 DANA BOLOVANJA

USVOJEN PREDLOG ZAKONA-IZABRANI LEKAR MOŽE DA ODOBRI DO 30 DANA BOLOVANJA Članovi Vlade usvojili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju kojim je predloženo da izabrani lekar po pravilu utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, umesto dosadašnjih 60 dana, a da nakon toga, privremenu sprečenost utvrđuje prvostepena lekarska komisija RFZO-a, navodi se

RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU

RAD OD KUĆE I RAD NA DALJINU Poslednjih nekoliko godina, naročito sa razvojem elektronske trgovine, sve je zastupljeniji  takozvani  fleksibilni model zapošljavanja odnosno rad van prostorija poslodavca (rad od kuće, rad na daljinu, remote). Rad van prostorija poslodavca se najčešće primenjuje u obavljanju IT usluga – programiranja, održavanja sajtova, administriranja društvenih mreža, kao i istraživanja tržišta, unosa podataka i pravljenja različitih

NAJVAŽNIJE IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU REBUBLIKE SRBIJE

NAJVAŽNIJE IZMENE ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU REBUBLIKE SRBIJE Nakon 18 godina na snagu je stupio novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 35/2023) na snagu je stupio 07.05.2023. godine. Usvojen je 28. 04. 2023. godine, simbolično na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Pomenuti  Zakon u

UDRUŽENI SINDIKAT

OSNOVNI CILJEVI I PLANOVI SINDIKATA

 

Zaštita prava i interesa zaposlenih u skladu sa zakonom i drugim pravnim aktima. Efikasno ostvarivanje zajedničkih i pojedinačnih interesa članova Sindikata.Poboljšanje materijalnog i socijalnog statusa zaposlenih, tolerancija. Zaštita ekonomskih, socijalnih, radnih, kulturnih, sindikalnih i drugih prava i sloboda.

Naša iskustva

Marija Berić

“Telenor ima ovlašćeno lice iz Sourcing tima koje vodi osiguranje i odmah posle obaveštenju istog zaposleni će biti upućen u dalju proceduru i konačno ostvarivanje prava navedenih u polisi osiguranja. Posle obaveštavanja osiguravajuće kuće o nastupanju osiguranog slučaja, Osiguravajuća kuća procenjuje da li je takav slučaj u domenu polise osiguranja..”

Dejan Roganović

Ime Sindikat“ recidiv je prošlosti. Vezujemo ga za neko vreme koje iz ove perspektive i nije bilo tako loše.Da li ga se stidimo? Između soc sindikata i sindikata u razvijenim sistemima zapada velika je razlika. Neka mlađe kolege, dok ovo čitaju znaju da smo samim zaposlenjem u preduzeću, već bili članovi sindikata. Nismo bili pitani, a bili smo članovi. Danas u Telenoru svako od zaposlenih odlučuje da li želi da bude član sindikata ili ne. Sistem se  promenio, ime Sindikat je ostalo.

Danijela Mijović-Jovanović

Sindikat ima lica za podršku i posrednike u funkciji rešavanja i prevencija tužbi za mobing.
Lice za podršku mora imati veštine i osnovna znanja neophodna za prepoznavanje mobinga i reševanje nastalih sporova u postupku kod poslodavca
(obuhvata i disciplinski postupak u slučaju sumnje na zloupotrebu prava na zaštitu). Posebna pažnja mora se posvetiti razlikovanju izmedju mobinga i konflikta.
Postupak rešavanja spora pre svega se vodi po osnovnim načelima medijacije, ali mišljena smo da nam je potrebna aktivnija uloga posrednika nego što to  medijacija predvidja. Sve u svemu cilj je da se spor reši tako da se mudrim postupkom zadovolje interesi žrtve mobinga, a ne iracionalne revanšističke želje u odnosu na mobera, a sve to uz minimum remećenja procesa rada.

Go to Top