Ponuda za članove sindikata Uni Tel GRAWE životno osiguranje

Ponuda za članove sindikata Uni Tel GRAWE životno osiguranje

  1. GRAWE G1 mešovitog životnog osiguranja
  2. GRAWE ELITE 20+ mešovitog životnog osiguranja sa pokrićima teških bolesti

Svaka od ovih ponuda uključuje i  dopunsko osiguranje za slučaj nezgode koja ima posledicu invaliditet.

Info ponude su date, kao okvirne, na bazi godišnje štedne premije od 250 i 500 eur, za osobe oba pola pristupne starosti  od 40 godina sa trajanjem od 10 godina.

Uključeno je i dopunsko osiguranje za slučaj nezgode i godišnjim premijama od 25 i 50 eur, sa pokrićima od 9.100 i 18.125 eur za 100% invaliditeta.

Naravno za svakog zainteresovanog  člana Uni Tel sindikata, izradila bi se posebna ponuda prema interesovanju,  potrebama kao i mogućnostima.

Kontakt osoba:

Petar Dašić

Zastupnik u osiguranju

Licenca NBS 424/2008

064/169 04 27

petar.dasic@gmail.com

Granski Sindikat UNITEL